HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NÔNG NGHIỆP TÂN THỊNH

Mã nhà xưởng: TTYB

Điện thoại
0987205153
Diện tích tổng thể
20,000 m²
Diện tích kho lạnh
20 m³
Sản lượng
2 tấn/năm
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!

Quản lý

BÙI THỊ HỒNG
Điện thoại 0987205153
Địa chỉ UBND xã Tân Thịnh - Xã Tân Thịnh - Thành phố Yên Bái - Yên Bái.