HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NÔNG NGHIỆP TÂN THỊNH

Người đại diện
BÙI THỊ HỒNG
Điện thoại liên hệ
0987205153
Địa chỉ
Thôn Trung Tâm - Xã Yên Thành - Huyện Yên Bình - Yên Bái
Danh sách thành viên
Giấy phép kinh doanh