Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Púng Luông

Người đại diện
Lù A Câu
Điện thoại liên hệ
0943046504
Địa chỉ
Bản Púng Luông, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
Danh sách thành viên