Shan Tuyết Trà

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm VNC73395651

Xuất xứ: Yên Bái

Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Vùng sản xuất
Tên

Vùng sản xuất chè Púng Luông - Mù Cang Chải

Địa chỉ

Đang cập nhật

Nhà xưởng
Tên

Xưởng chè Lù A Câu

Địa chỉ

bản Púng Luông, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

Nhà sản xuất
Tên

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Púng Luông

Địa chỉ

Bản Púng Luông, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Nhà phân phối
Tên

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Púng Luông

Địa chỉ

Bản Púng Luông, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!

Quản lý

Lù A Câu
Điện thoại 0942046504
Địa chỉ Bản Púng Luông, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái