HỢP TÁC XÃ BÌNH AN

Mã nhà xưởng: BAVY

Địa chỉ: Thôn Làng Mới - Xã Đại Sơn - Huyện Văn Yên - Yên Bái

Bản đồ
Địa chỉ
Thôn Làng Mới - Xã Đại Sơn - Huyện Văn Yên - Yên Bái
Điện thoại
0368188111
Diện tích tổng thể
50,000 m²
Sản lượng
15 tấn/năm
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Sản phẩm đóng gói
Vùng nguyên liệu đang liên kết
Thuộc doanh nghiệp
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!

Quản lý

LÝ HAI
Điện thoại 0368188111
Địa chỉ Thôn Làng Mới - Xã Đại Sơn - Huyện Văn Yên - Yên Bái