Hợp tác xã rượu Mộc Yên Hưng

Người đại diện
Trần Văn Hưng
Điện thoại liên hệ
0975241500
Địa chỉ
Tổ 10, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
Thông tin chung
Sản xuất, phân phối các sản phẩm về rượu