Quế điếu Phúc Long

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm VNC73922939

Xuất xứ: huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Vùng sản xuất
Tên

Vùng sản xuất quế Văn Yên

Địa chỉ

xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Nhà sản xuất
Tên

Công ty Cổ phần sản xuất và xuất khẩu Phúc Long

Địa chỉ

Thôn Yên Thành, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Nhà phân phối
Tên

Công ty Cổ phần sản xuất và xuất khẩu Phúc Long

Địa chỉ

Thôn Yên Thành, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Nhà vận chuyển
Tên

Công ty Cổ phần sản xuất và xuất khẩu Phúc Long

Địa chỉ

Thôn Yên Thành, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Thông tin chứng nhận

Quản lý

Nguyễn Mạnh Hà
Điện thoại 0866101266
Địa chỉ Thôn Yên Thành, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái