Thịt trâu sấy

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm VNC73316673

Xuất xứ: Yên Bái

Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Vùng sản xuất
Tên

Vùng sản xuất thị xã Nghĩa Lộ

Địa chỉ

Đang cập nhật

Nhà xưởng
Tên

Xưởng sản xuất các loại thịt xấy

Địa chỉ

Bản Chao Hạ 2, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

Nhà sản xuất
Tên

Hợp tác xã Thương mại du lịch Hải Long

Địa chỉ

Bản Chao Hạ 2, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!

Quản lý

Đỗ Thị Hậu
Điện thoại 0912464381
Địa chỉ Bản Chao Hạ 2, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái