Vùng sản xuất Hợp tác xã nông nghiệp và du lịch Nà Hẩu

Mã vùng: VT01 Nà Hẩu

Địa chỉ: QH6G+M44, Nà Hẩu, Văn Yên, Yên Bái

Bản đồ vùng sản xuất
Địa chỉ
QH6G+M44, Nà Hẩu, Văn Yên, Yên Bái
Điện thoại
0932334286
Diện tích
10000m2
Sản lượng dự kiến
30tẩn
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Danh sách thành viên

Quản lý

ĐẶNG VĂN CHÍNH
Điện thoại 0932334286
Địa chỉ Thôn Trung Tâm - Xã Nà Hẩu - Huyện Văn Yên - Yên Bái