Vùng Sản Xuất Hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo

Mã vùng: VT HTX Minh Bảo A

Điện thoại
0978681699
Diện tích
28ha
Sản lượng dự kiến
30tẩn
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Danh sách thành viên

Quản lý

BÙI VIỆT TIẾN
Điện thoại 0978681699
Địa chỉ Thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái