HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP YÊN THÀNH

Mã nhà xưởng: YTYB

Địa chỉ: Thôn Trung Tâm - Xã Yên Thành - Huyện Yên Bình - Yên Bái.

Bản đồ
Địa chỉ
Thôn Trung Tâm - Xã Yên Thành - Huyện Yên Bình - Yên Bái.
Điện thoại
0382989983
Diện tích tổng thể
10,000 m²
Diện tích kho lạnh
10 m³
Sản lượng
30 tấn/năm
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!

Quản lý

ĐẶNG VĂN HÀ
Điện thoại 0382989983
Địa chỉ Thôn Trung Tâm - Xã Yên Thành - Huyện Yên Bình - Yên Bái