HỢP TÁC XÃ HỆ SINH THÁI DU LỊCH SUỐI GIÀNG

Mã nhà xưởng: SGA150

Địa chỉ: Thôn Pang Cáng - Xã Suối Giàng - Huyện Văn Chấn - Yên Bái

Bản đồ
Địa chỉ
Thôn Pang Cáng - Xã Suối Giàng - Huyện Văn Chấn - Yên Bái
Điện thoại
0989331168
Diện tích tổng thể
30,000 m²
Diện tích kho lạnh
50 m³
Sản lượng
15 tấn/năm
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!

Quản lý

ĐÀO ĐỨC HIẾU
Điện thoại 0989331168
Địa chỉ Thôn Pang Cáng - Xã Suối Giàng - Huyện Văn Chấn - Yên Bái